vikriti

Ayurveda - Enciclopedie online

vikriti

10 martie 2022 V 0

natură perturbată

Termenul sanscrit vikriti înseamnă „deviaţie de la natura primordială”.

În Ayurveda, cuvântul vikriti indică orice stare perturbată a sistemului celor trei dosha-uri în general. Vikriti corespunde unui dezechilibru curent sau este o stare de boală prezentă. Orice acţiune prin care noi ne îndepărtăm de starea naturală de armonie şi echilibru care ne este specifică şi care este starea corespunzătoare naturii noastre armonioase (prakriti) implică în mod evident o accentuare a stării de vikriti.

Prakriti şi vikriti sunt doi termeni opuşi, deoarece primul (prakriti) se referă la ceea ce este natural, echilibrat şi armonios, pe când cel de-al doilea (vikriti) se referă la tot ceea ce este nenatural, perturbat şi nearmonios.

Vikriti se referă la acea stare perturbată a sistemului celor trei dosha-uri şi nu doar la o stare perturbată ce este asociată doar unei singure dosha. Vikriti indică efectul perturbator pe care dezechilibrarea a cel puţin unei dosha îl determină asupra sistemului celor trei dosha-uri. Manifestarea oricărui fel de dezechilibru (vaisamya), fie de tip vata, fie de tip pitta sau de tip kapha, corespunde întotdeauna unei anumite stări de vikriti şi aceasta indică atunci o „natură perturbată”.

Vikriti indică acea stare a sistemului celor trei dosha-uri în care cel puţin una dintre cele trei forţe subtile vitale primare (dosha-urile), indiferent de proporţia pe care aceasta o are în cadrul sistemului celor trei dosha-uri, se află într-o stare de dezechilibru (vaisamya), fie ca urmare a unei perturbări (rajas), fie rezultată în urma unui dezechilibru extrem caracterizat de inerţie la un anumit nivel (tamas).