tridosha

Ayurveda - Enciclopedie online

tridosha

10 martie 2022 T 0

sistemul celor trei forţe subtile vitale

În cadrul sistemului tradiţional Ayurveda, termenul tridosha este utilizat pentru a ne referi la întreg ansamblul de cunoştinţe, noţiuni, categorii, descrieri şi clasificări ale celor trei forțe subtile vitale, ale dosha-urilor. În Ayurveda tridosha este denumirea succintă a sistemului celor trei factori fundamentali de sănătate sau de boală (cele trei dosha-uri), numit uneori şi „teoria tridosha”.

Întreaga teorie a celor trei dosha-uri („teoria tridosha”) a fost formulată de către practicienii ayurvedici din antichitate în urma observării atente şi îndelungate a legilor fundamentale care guvernează Natura (prakriti), aceasta fiind totdată o aplicare directă, care este în acelaşi timp completă şi uşor accesibilă majorităţii fiinţelor umane, a Legii universale a uniformităţii naturii ori Legea corespondenţei între microcosmos și Macrocosmos, numită în limba sanscrită loka-purusha-samanya.

În confomitate cu această Lege universală a corespondenţei dintre microcosmos şi Macrocosmos, cele trei forţe subtile vitale primare vata, pitta şi kapha reprezintă trei manifestări distincte prezente în microcosmosul uman, acestea fiind similare şi corespondente cu alte trei manifestări distincte care există la nivel macrocosmic.

 Manifestării lui vata-dosha în microcosmosul uman îi corespunde la scara Macrocosmosului forţa subtilă vitală universală sau forţa fundamentală a vieţii (prana). Manifestării lui pitta-dosha în microcosmosul uman îi corespunde la scara Macrocosmosului forţa subtilă universală a soarelui sau influxul subtil solar (surya). Manifestării lui kapha-dosha în microcosmosul uman îi corespunde la scara Macrocosmosului forţa subtilă universală a lunii sau influxul subtil lunar (soma).

Lucrarea secretă de Ayurveda Sushruta-Samhita prezintă aceste trei forţe subtile universale, ce sunt prezente în întregul Macrocosmos, în corelaţie cu manifestările lor corespondente ce au loc la nivel personal, la scara microcosmosului uman, prin intermediul acţiunilor lor generale, universal valabile.

Aceste trei forţe subtile vitale universale au rolul de a susţine şi de a anima atât întregul univers (Macrocosmos), cât şi microcosmosul uman prin intermediul celor trei funcţii generale ale lor şi anume: 1. mişcarea, eliberarea sau uşurarea (visarga), funcţie generală corespunzătoare atât forţei fundamentale a vieţii (prana), cât şi (la nivel personal) lui vata-dosha, 2. expansiunea sau transformarea (vikshepa), funcţie generală corespunzătoare atât forţei subtile universale a soarelui (surya), cât şi (la nivel personal) lui pitta-dosha, 3. receptivitatea sau stabilitatea (adana), funcţie generală corespunzătoare atât forţei subtile universale a lunii (soma), cât şi (la nivel personal) lui kapha-dosha.

Toate mişcările care se desfăşoară în interiorul fiinţei umane, întreaga activitate bio-electromagnetică, precum şi transportul continuu al substanţelor nutritive sau al diferiţilor constituenţi în organism, sunt toate coordonate şi controlate de către vata-dosha. Pitta-dosha reprezintă principiul transfomării (focul personal) şi tocmai de aceea susţine şi controlează procesele de transmutare, ardere, metabolizare şi în general orice fel de proces de transformare chimică din organism. Kapha-dosha corespunde principiului apei în organism şi are rolul de a menţine şi controla fluidele trupești, precum şi procesele de creştere ale ţesuturilor şi al organismului în general ca şi puterea vitală, forţa şi rezistenţa acestuia.

Oriunde este viaţă, acolo sunt prezente şi cele trei dosha-uri şi astfel fiecare celulă vie este pătrunsă de către aceste trei forţe subtile vitale primare cu scopul de a-şi putea manifesta funcţiile corespunzătoare în interiorul acelei structuri vii. Un trup neînsufleţit (sau cu alte cuvinte structura fizică ce a aparţinut unei fiinţe umane care l-a părăsit prin aşa-zisa moarte) ori obiectele neanimate nu conţin nici una dintre cele trei forţe subtile vitale primare. Aceasta dovedeşte că cele trei dosha-uri sunt intim corelate cu forţa subtilă vitală universală (prana), fiind componente ale acesteia.

Teoria ayurvedică tridosha este o modalitate universală completă care permite cunoaşterea profundă a tainelor profunde ale vieţii.