dosha-prakriti

Ayurveda - Enciclopedie online

dosha-prakriti

10 martie 2022 D 0

tipologia constituţională bazată pe dosha-uri

Trupul uman reprezintă elementul central al întregii științe tradiționale ayurvedice a diferențierilor constituționale. Observarea atentă a trupului uman și a diferitelor manifestări pe care acesta le generează în diferitele circumstanțe ale vieții constituie fundamentul existenței tipologiilor constituționale ayurvedice (dosha-prakriti). Întreaga știință ayurvedică se bazează pe o atentă observare a aspectelor caracteristice ale ființei umane, pornind de la nivel trupesc și continuând apoi cu aspectele așa-zis invizibile, cele vitale și psiho-mentale. Tipologia constituțională (dosha-prakriti) desemnează totalitatea particularităţilor fizice, funcţionale şi psiho-mentale care caracterizează fiinţa umană în funcție de specificul celor trei forțe subtile vitale primare (dosha).