Namarupa-Vijnana

Ayurveda - Enciclopedie online

Namarupa-Vijnana

8 martie 2022 N 0

cunoaşterea criteriilor de identificare ale substanţelor

Cuvântul sanscrit namarupa indică absenţa numelui şi a formei. Namarupa-Vijnana este un subdomeniu al ramurii Dravya-Guna care se ocupă cu modul de identificare a diferitelor substanţe benefice naturale pornind de la cunoaşterea denumirii acestora şi a denumirilor proprietăţilor acestora. Am putea spune că acest subdomeniu se aseamănă întrucâtva farmacognoziei moderne.

În acest subdomeniu (Namarupa-Vijnana) sunt precizate metodele şi mijloacele prin care poate fi recunoscută o anume substanţă benefică naturală ştiind unele proprietăţi ale sale. Tot aici sunt incluse şi acţiunile de recunoaştere ale unei plante, care implică recunoașterea atributelor acelei plante şi pe baza acelora, folosind memoria şi capacitatea deductivă (anumana) pot fi cunoscute şi alte atribute.

În cadrul acestei ramuri (Namarupa-Vijnana) sunt incluse şi anumite modalităţi practice de recunoaştere a unei substanţe benefice naturale pornind de la identificarea proprietăţilor specifice ale acesteia. În tradiţia ayurvedică, se precizează că nu este neapărat necesar să cunoaştem numele unei plante medicinale, dar dacă reuşim în mod corect să identificăm proprietăţile specifice ale acelei plante medicinale, atunci este ca şi cum acea plantă ne-ar fi cunoscută, chiar dacă nu îi cunoaştem neapărat şi numele.