pramana-gati

Ayurveda - Enciclopedie online

pramana-gati

7 martie 2022 P 0

stare de martor lucid şi detaşat

În Ayurveda, cunoaşterea corectă (pramana) reprezintă elementul central atât al examinării ayurvedice, cât şi al terapeuticii ayurvedice.

Cunoaşterea corectă (pramana) este acea formă de cunoaştere ce poate fi realizată atunci când fiinţa umană trăieşte starea de martor lucid şi detaşat, care este acea stare a conștiinței care este necesar să fie menţinută constantă de către un practician ayurvedic expert, atât pe întreaga durată a examinării pacientului, cât şi pe întreaga perioadă a aplicării unei anumite modalităţi terapeutice ayurvedice.

Această stare superioară a conștiinței, starea de martor lucid şi detaşat, poate fi menţinută constantă cu uşurinţă, amplificată, rafinată şi îmbogăţită cu noi înţelesuri, descoperiri sau revelaţii de fiecare dată când, înainte de a începe examinarea propriu-zisă, se realizează consacrarea integrală şi necondiţionată a fructelor acţiunii respective lui Dumnezeu Tatăl. În contextul examinării ayurvedice, cunoaşterea corectă (pramana) se bazează pe patru modalităţi principale, prezentate aici în ordinea utilizării lor practice: 1. mărturia adevărată (aptopadesha), ce implică cunoaşterea şi utilizarea corectă a instrucţiunilor adevărate, care provin din surse demne de încredere, persoane cu adevărat competente sau din scrieri ori lucrări autentice, 2. percepţia directă (pratyaksha), realizată prin intermediul celor cinci organe de simţ, 3. deducţia (anumana) care urmează percepţiei şi care reprezintă acea cunoaştere ce se realizează pornind de la sesizarea unor semne caracteristice care conduc în mod cert la formularea anumitor opinii adevărate şi 4. gândirea raţională ori raţionamentul (yukti), care este utilizat atunci când mai mulţi factori sunt combinaţi pentru a ajunge la un anumit rezultat.