manas

Ayurveda - Enciclopedie online

manas

18 noiembrie 2018 M 0

manas

mintea senzorială

În limba sanscrită manas desemnează în general mentalul. Manas este mintea senzorială, ce este limitată în felul ei datorită fenomenului de proiecţie determinat de principiul individualităţii (ahamkara). Termenul sanscrit manas desemnează de asemenea facultatea de cunoaştere şi de acţiune.

Termenul manas derivă din rădăcinile sanscrite „man” şi „asan” şi înseamnă „minte”, adică facultatea prin intermediul căreia evaluăm şi luăm hotărâri imediate.

Termenul sanscrit manas derivă etimologic din „puterea” sau capacitatea de a experimenta dorinţa şi non-dorinţa, atracţia şi repulsia, plăcerea şi neplăcerea, efortul şi inactivitatea, străduinţa şi pasivitatea.

În general termenul manas implică participarea fiinţei la realitatea mediului în care trăieşte şi de la care şi faţă de care îşi manifestă cunoaşterea, investigarea şi comunicarea. Mintea senzorială (manas) controlează toate simţurile, adică organele cognitive, precum şi întregul corp. Ea primeşte obiectele simţurilor, iar puterea simţurilor derivă din manas. Tocmai de aceea mintea senzorială (manas) este uneori descrisă ca fiind deasupra simţurilor (aindriya) sau ca fiind suprsaturată de simţuri (atindriya). Termenul manas se referă în general la aspectul inferior al mentalului, care răspunde de organizarea informaţiei primite de la simţuri (indriya). Datorită acestei contingenţe cu funcţiile senzoriale, mintea senzorială (manas) este înfăţişată adesea ca fiind de asemenea un simţ, numit adeseori simţul intern.

În Brihadaranyaka-Upanishad, modalităţile de operare ale minţii senzoriale (manas) sunt descrise ca fiind: dorinţa (kama), voinţa (samkalpa), îndoiala (vicikitsa), credinţa (shraddha), lipsa credinţei (ashraddha), fermitatea (dhriti), nesiguranţa (adhriti), ruşinea gregară ce rezultă prin impregnarea prejudecăţilor (hri), cunoaşterea (dhi) şi teama (bhi).

Mintea senzorială (manas) este sediul tuturor activităţilor conştiente, inconştiente şi subconştiente. Mintea senzorială (manas) este instrumentul prin care Sinele Suprem (Atman) experimentează realitatea lumii. Manas este organul intern prin intermediul căruia se produc reamintirea de sine, inferenţa, îndoiala şi visele. Înţelegerea legăturii intime dintre suflul subtil respirator (prana) şi mintea senzorială (manas) are nenumărate aplicaţii practice în majoritatea modalităţilor naturale de reechilibrare a fiinţei din cadrul sistemului tradiţional Ayurveda.