sutra

Ayurveda - Enciclopedie online

sutra

13 noiembrie 2018 S 0

sutra

afirmaţie plină de înţelepciune

Literal, termenul sanscrit sutra înseamnă „fir” şi defineşte o anumită strofă, un aforism sau o afirmaţie esenţializată, plină de înţelepciune. Din astfel de afirmaţii esenţializate (sutra) sunt alcătuite scrierile tradiţionale ayurvedice şi tratatele fundamentale ale înţelepciunii orientale. Fiecare sutra reprezintă o formulare concisă, precisă şi bine definită a unui aspect fundamental al cunoaşterii. Sutra-ele sunt astfel alcătuite încât să constituie, pentru cel care le parcurge cu atenţie conţinutul, repere fundamentale în actul de cunoaştere.

Sutra-ele pot fi uşurinţă studiate, memorate şi apoi ele pot constitui un subiect de reflecţie important, pe baza căruia se poate dezvolta în fiinţă o anumită formă de cunoaştere superioară, plină de înţelepciune. Succesiunea prezentării sutra-elor în cadrul unui tratat fundamental ayurvedic prezintă o continuitate semantică revelatoare şi, tocmai de aceea, se recomandă parcurgerea lor într-o anumită ordine ce facilitează întotdeauna înţelegerea profundă a unui anumit subiect.