mala

Ayurveda - Enciclopedie online

mala

13 noiembrie 2018 M 0

mala

produs rezidual

Termenul sanscrit mala înseamnă produs de excreţie. Cuvântul mala desemnează cea de-a treia grupă principală de componente care alcătuiesc structura individuală a unei fiinţe umane: forţele subtile vitale primare (dosha-urile), constituenţii trupeşti (dhatu) şi produşii reziduali (mala). Mala-urile reprezintă constituenţii trupeşti cei mai grosieri ai organismului. Spre deosebire de substanţa care alcătuieşte ama (acumulările nocive), mala reprezintă un produs rezidual care prezintă pe termen scurt şi anumite funcţii de constituent trupesc (dhatu).

Produşii reziduali (mala) se formează din partea grosieră a constituenţilor trupeşti de bază (dhatu). În Ayurveda sunt descrise trei mala-uri principale, care sunt: fecalele (purisha-mala), urina (mutra-mala) şi transpiraţia (sveda-mala). Partea grosieră (kitta) a fiecăruia dintre cei şapte constituenţi trupeşti (dhatu) reprezintă de asemenea un mala (produs rezidual). Digestia hranei (anna) produce fluidul nutritiv (ahara-rasa) şi mala. Ahara-rasa (chilul alimentar) este transformat şi apoi hrăneşte trupul.

Mala reprezintă o mare varietate de substanţe care sunt produse în  trup şi care trebuie eliminate din trup, inclusiv formele grusiere ale celor trei dosha-uri. Unele mala-uri pot fi folosite temporar de trup pentru susţinerea anumitor funcţii fiziologice, iar altele sunt eliminate la scurt timp după producerea lor. Privind din punct de vedere integrator la nivelul organismului în ansamblu, mala-urile au o importanţă egală cu dosha-urile şi cu dhatu-urile în ceea ce priveşte echilibrul şi funcţionarea corectă a trupului.