dhatu

Ayurveda - Enciclopedie online

dhatu

13 noiembrie 2018 D 0

dhatu

ţesut corporal

În conformitate cu ştiinţa secretă a sistemului tradiţional Ayurveda, trupul  unei fiinţe umane este alcătuit din şapte constituenţi trupeşti (dhatu-uri), care au printre altele rolul de a menţine funcţiile diferitelor organe, sisteme sau părţi vitale ale trupului şi îndeplinesc totodată un rol foarte important în dezvoltarea şi mai ales în hrănirea acestuia. Fiecare dhatu este un factor structural şi nutriţional de bază cu rol de suport sau hrănire a celor şapte tipuri de ţesuturi corporale.

Tradiţia iniţiatică a sistemului medical Ayurveda prezintă cei şapte constituenţi trupeşti (dhatu) într-o anumită succesiune precisă, care evidenţiază o ordine crescătoare a frecvenţelor lor dominante de vibraţie, ce avansează de la grosier (sthula) către subtil (sukshma).

Chiar dacă cei şapte constituenţi trupeşti (dhatu) se referă în principal la aspecte de natură fizică, cu toate acestea diferenţele de subtilitate dintre aceste dhatu-uri exprimă în realitate deosebirea ce există între frecvenţele de vibraţie predominante ce caracterizează fiecare astfel de constituent trupesc (dhatu).

Tocmai de aceea, cele şapte dhatu-uri au fost prezentate întotdeauna cu ajutorul denumirilor sanscrite originale în următoarea succesiune: 1. rasa-dhatu, 2. rakta-dhatu, 3. mamsa-dhatu, 4. meda-dhatu, 5. asthi-dhatu, 6. majja-dhatu şi 7. shukra-dhatu.

Cele şapte dhatu-uri pot fi considerate ca reprezentând şapte clase distincte în care sunt grupate diferitele ţesuturi care alcătuiesc trupul fiinţei umane.

Traducerea literală a termenului sanscrit dhatu desemnează expresia: „tot ceea ce contribuie la alcătuirea trupului fiinţei umane”.

Aceste şapte dhatu-uri sunt unanim cunoscute în Ayurveda ca fiind cele şapte ţesuturi corporale fundamentale ale organismului sau, şi mai exact, ele sunt cunoscute ca fiind cele şapte structuri tisulare elementare.