ayus

Ayurveda - Enciclopedie online

ayus

13 noiembrie 2018 A 0

ayus

viaţa

Viaţa (ayus) reprezintă combinaţia dintre forţa vitală universală (prana) şi trupul fizic (sharira) al fiinţei. Ayurveda este ştiinţa (veda) vieţii (ayus).

În conformitate cu viziunea sistemului Ayurveda, viaţa (ayus) este o combinaţie complexă alcătuită din trup (sharira), simţuri (indriya), psihic (sattva) şi conştiinţă (atma) într-o stare ce prezintă un suport material. În cazul existenţei fizice materiale, unitatea celor patru componente este tranzitorie. Viaţa însufleţeşte un trup uman datorită interacţiunii acestuia cu forţa vitală fundamentală (prana).

Termenul sanscrit ayus desemnează combinaţia dintre minte, suflet şi trup, combinaţie care este permanent coordonată de Sinele Nemuritor (Atman). Sinonimele folosite în Ayurveda pentru a denumi viaţa (ayus) sunt: dhari (ceea ce apără trupul de decădere), jivita (ceea ce menţine trupul), nityada (ceea ce serveşte ca substrat permanent al acestui trup) şi anubandha (ceea ce transmigrează de la un trup la altul).

În realitate, esenţa manifestării vieţii (ayus) unei fiinţe umane este Sinele Etern (Atman), Scânteia Divină prezentă în fiecare fiinţă umană.

În viziunea sistemului tradiţional Ayurveda, viaţa (ayus) poate fi de patru feluri: viaţa bună, viaţa rea, viaţa fericită şi viaţa nefericită. Primele două aspecte se referă la aspectul social al vieţii unei fiinţe umane, în timp ce ultimele două caracterizări se referă la aspectul individual al vieţii unei fiinţe umane. Esenţa învăţăturii ayurvedice constă în cunoaşterea şi folosirea mijloacelor înţelepte prin care fiinţa umană să poată să beneficieze de o viaţă bună şi fericită, care să îi faciliteze progresul pe calea spirituală, ce conduce la fuziunea extatică cu Dumnezeu Tatăl.