Atman

Ayurveda - Enciclopedie online

Atman

13 noiembrie 2018 A 0

Atman

Sinele Suprem Nemuritor

În filozofia Samkhya, Atman reprezintă aspectul esenţial al lui Dumnezeu care există în fiecare dintre noi. Atman este adevăratul Sine, care este sursa conştiinţei şi a tuturor funcţiilor cognitive.

În fiinţa umană eu-l real, nemuritor, divin este numit Atman şi este diferit de eu-l relativ, efemer, fals, numit ahamkara.

În tradiţia sistemului Ayurveda, năzuinţa constantă a fiinţei umane faţă de starea spirituală sublimă de revelare a Sinelui Suprem Nemuritor (Atman) are o extraordinară putere vindecătoare. Toate procesele interioare de armonizare şi de îmbunătăţire a condiţiei de viaţă a fiinţei îşi au originea în Scânteia Divină ce există în microcosmosul fiecărei fiinţe umane, Sinele Suprem Nemuritor (Atman).

Cauza fundamentală a transformărilor existenţiale este Sinele Suprem Nemuritor (Atman). Acesta reprezintă realitatea esenţială în jurul căreia îşi derulează existenţa cele cinci învelişuri ale fiinţei (kosha). Dintre cele cinci învelişuri ale fiinţei (kosha) cel mai subtil este ananda-maya-kosha, considerat a fi astfel tocmai datorită apropierii celei mai mari, ca frecvenţă dominantă de vibraţie, de realitatea eternă a Sinelui Suprem (Atman).

În Ayurveda, raportarea lăuntrică ce este realizată cu o mare aspiraţie spirituală la realitatea Sinelui Suprem Nemuritor (Atman) poate genera o gamă neaşteptat de mare de procese de rezonanţă ocultă benefice, ce pot conduce la însănătoşire, la depăşirea unor condiţionări majore ale fiinţei sau la armonizarea fiinţei prin depăşirea incidenţei limitatoare a stărilor inferioare, de tip tamas sau rajas, care condiţionează în mod dureros conştiinţa individuală. Pentru practicienii ayurvedici, starea spirituală de revelarea a Sinelui Nemuritor (Atman) reprezintă cheia esenţială a procesului amplu al vindecării spirituale a fiinţei.